Koulutukset
Pitkät koulutukset

Lyhytkurssit
Lähellä ihmistä - seminaarit
Masennuksesta voi toipua - seminaarit
Yleistä tietoa opiskelusta
Opintoseteli
Lähellä ihmistä koulutus- ja palvelukokonaisuus
Lähellä ihmistä -palvelut seurakunnille

 

Masennuksesta voi toipua -seminaarit - Perheniemen opisto

Masennuksesta voi toipua -seminaarit

Kohderyhmä: Masennuksesta voi toipua -koulutusseminaarit on tarkoitettu
täydentäviksi opinnoiksi hengellisen työn tekijöille, sielunhoitoterapeuteille,
sielunhoitajille, sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle sekä kaikille, jotka haluavat
syventää tietojaan ja taitojaan masennuksesta, sen tunnistamisesta ja hoidosta sekä
saada eväitä masentuneen sielunhoidolliseen auttamiseen.

Seminaarien tavoitteena on antaa ajankohtaista tietoa masennuksesta sen eri
ilmenemismuotoineen ja esiintyvyydestä erilaissa elämäntilanteissa ja eri ikäkausina.
Koulutusseminaarien tavoitteena on etsiä ja tunnistaa niitä keinoja ja välineitä, joilla
masentunutta ihmistä voi auttaa ottaen huomioon myös hengellisen avun. Tavoitteena
on myös, että koulutukseen osallistuva opiskelija itse voi kokea voimaantumista
omassa elämäntilanteessaan.

Viikonloppuseminaarissa on 15 opetustuntia, joihin sisältyy luento-opetusta,
yhteiskeskustelua, yksilö-, pari- ja ryhmätöitä. Opetus alkaa
perjantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina klo 14.

Seminaarien hinta/viikonloppu
Opetus 138 €
Täysihoitopaketti 69 € (sis. majoituksen 2-3hh ja ruokailut)
Ruokailupaketti ei-majoittuville 24 € (sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit)

Ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen seminaarin alkua
opisto(AT)perheniemi.com tai puh. 05 7574 100.

Lasten ja nuorten masennustilat
16.-18.5.2014

Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys kasvuun ja kehitykseen
Mielenterveys nuoruusiässä ja nuorten pahoinvointi
Anja Laurila, psykologian tohtori
Ulla Metsärinne, erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja
Kaisa Pitkäniemi, sosionomi AMK, sielunhoitoterapeutti

Erityisnäkökulmia masennukseen
22.-24.8.2014
Masennus ja itsetunto.
Masennuksen hyvinvointiterapia.
Masennuksen tunnelukot
Markku Ojanen, psykologian professori
Anja Laurila, psykologian tohtori

Työelämässä jaksaminen
10.-12.10.2014
Työuupumus ja masennus.
Työhyvinvointia tukevat asiat ja varhainen tuki.
Mielialan hallinta.
Mielenterveyden hyvinvoinnista huolehtiminen
Katri Vainiomäki, työterveyshoitaja

Masennuksesta voi toipua
5.-7.12.2014
Masentuneen hoito ja sielunhoito
Keskusteluhoidon merkitys masennuksen hoidossa.
Armon ja rakkauden parantava voima.
Petri Välimäki, rehtori, pastori