Koulutukset
Pitkät koulutukset
• Terapeuttisen sielunhoidon koulutus 2014-2015
• Toiminnalliset menetelmät 2014
• Kirjallisuusterapia-ohjaajakoulutus
• Missionaalinen koululaistiimilinja 2014
• Kolmannen vuosituhannen evankelista 2014
• LI Kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus 2014

Lyhytkurssit
Lähellä ihmistä - seminaarit
Masennuksesta voi toipua - seminaarit
Yleistä tietoa opiskelusta
Opintoseteli
Lähellä ihmistä koulutus- ja palvelukokonaisuus
Lähellä ihmistä -palvelut seurakunnille

 

Toiminnalliset menetelmät auttamistyössä - Perheniemen opisto

Toiminnalliset menetelmät auttamistyössä
Täydennyskoulutus 2014
24.1.- 23.11.2014 (8 viikonloppua)

Toiminnalliset menetelmät auttamistyössä -koulutussarjan tavoitteena on tutustuttaa opiskelija erilaisiin luoviin menetelmiin, joita voi hyödyntää terapian ja sielunhoidon asiakassuhteessa, opetustyössä tai muissa auttamistöissä sekä erilaisten ryhmien kanssa toimittaessa.

Toiminnalliset menetelmät -koulutussarja on keidasmatka voimavarojen, luovuuden ja uusien menetelmien lähteille kristillisessä viitekehyksessä sekä kannustavassa ja kritiikittömässä ilmapiirissä. Viikonloppuihin sisältyy asiantuntijaluentoja, pienryhmätyöskentelyä, käytännön harjoituksia sekä opiskelua tukevaa kirjallisuutta. Koulutuksen kautta opiskelija saa välineitä toiminnallisten menetelmien soveltamiseen käytännön auttamistyössä. Koulutus on täydennyskoulutusta.

Koulutuskokonaisuus soveltuu kaikille, jotka haluavat oppia soveltamaan luovia menetelmiä sielunhoito-, terapia- ja kasvatustyössä (esim. seurakuntien ja sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, sielunhoitoterapeuteille, opetus- ja kasvatusalalla työskenteleville).

Koulutus rakentuu seitsemästä viikonlopusta. Yksi viikonloppu sisältää 15 opetustuntia. Myös yksittäisiin viikonloppuihin on mahdollista ilmoittautua. Tervetuloa mukaan!


Viikonloppujen aiheet:

Musiikkiterapia 24.-26.1.2014
Heli Heikkilä, varhaiskasvatuksen työalajohtaja, musiikin moniottelija, musiikkiterapiaopintoja

Terapeuttinen liike ja tanssi 14.-16.2.2014
Merja Harju, fysioterapeutti, liikuntakasvatuksen kandidaatti, tanssiterapiaopintoja

Kirjallisuusterapia 21.-23.3.2014
Hanna Sulander, KM, kirjallisuusterapiaohjaaja, luokanopettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Kuvataideterapia 25.-27.4.2014
Vilmalotta Schafhauser, kuvataiteen maisteri, psykoterapeuttiset erityisvalmiudet

Valokuvaterapia 15.-17.8.2014
Minna Juutilainen, työnohjaaja, valokuvaterapian menetelmäohjaaja, pedagogi, filosofi

Bibliodraama 19.-21.9.2014
Pirkko Varis, TM,  bibliodraamaohjaaja, perheneuvoja

Sensorimotorinen terapia 10.-12.10.2014
Marjatta Ollikainen, sairaanhoitaja, sielunhoitoterapeutti, sensorimotorinen psykoterapia

Sensorimotorisen terapian jatkokurssi 21.-23.11.2014
Marjatta Ollikainen, sairaanhoitaja, sielunhoitoterapeutti, sensorimotorinen psykoterapia


Kaikissa viikonlopuissa mukana Minna Väisänen, sielunhoitoterapeutti


Hinta/viikonloppu:
Opetus 150 € (-15% ale vähintään viiteen koulutusviikonloppuun osallistuville, hyvitys viimeisellä jaksolla)
Täysihoitopaketti 69 € sis. majoituksen 2-3 hh ja ruokailut
Ruokailupaketti ei-majoittuville 24 € sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit

Tiedustelut ja ilmoittautuminen Perheniemen opiston toimistoon:
puh. 05 7574 100 tai email. opisto(AT)perheniemi.com