Koulutukset
Pitkät koulutukset
• Terapeuttisen sielunhoidon koulutus 2014-2015
• Toiminnalliset menetelmät 2014
• Kirjallisuusterapia-ohjaajakoulutus
• Missionaalinen koululaistiimilinja 2014
• Kolmannen vuosituhannen evankelista 2014
• LI Kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus 2014

Lyhytkurssit
Lähellä ihmistä - seminaarit
Masennuksesta voi toipua - seminaarit
Yleistä tietoa opiskelusta
Opintoseteli
Lähellä ihmistä koulutus- ja palvelukokonaisuus
Lähellä ihmistä -palvelut seurakunnille

 

Kriisiterapian ja sielunhoidon monimuotokoulutus - Perheniemen opisto

Lähellä ihmistä
Kriisiterapian ja sielunhoidon monimuotokoulutus
26.9.2014 - 13.12.2015
(30 op)


Kattava sielunhoidon peruskoulutus syventää tietoja ja antaa valmiuksia
erilaisissa kriiseissä elävien ihmisten kohtaamiseen ja tukemiseen.
Koulutus on tarkoitettu sekä täydentäväksi ammatilliseksi koulutukseksi
jo ihmissuhdeammatissa toimiville että niille, jotka vapaaehtoisina
vierelläkulkijoina palvelevat lähimmäisiään. Koulutus mahdollistaa aiheiden omakohtaisen
prosessoinnin ja tukee näin opiskelijan henkilökohtaista rakentumista.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 14 lähijaksoa Perheniemen opistolla. Lähijaksot toteutetaan viikonloppuisin, joten koulutus soveltuu hyvin myös työssäkäyville. Lähijaksojen välillä opiskelu jatkuu aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja erilaisten soveltavien tehtävien sekä omakohtaisen prosessoinnin kautta.

" Koulutus on ollut kokonaisvaltainen perustietopaketti, joka on samalla antanut syvää ja riittävän laajaa teoreettista tietopohjaa sielunhoitotyöhön. .. 14 viikonloppua erotettuna arjen rutiineista on ollut yhtä aikaa sekä hoitavaa että käytännönläheistä opetusta. Suosittelen lämpimästi koulutusta kaikille seurakuntalaisille ja erityisesti niille, jotka haluavat palvella sielunhoitotyössä lähimmäisiään. "
- Jouni Anttila, sielunhoitaja, v. 2011-2012 koulutuksen opiskelija

-> Lue lisää opiskelijoiden palautetta koulutuksesta.

Koulutuksen vastaavana opettajana toimii rehtori, pastori Petri Välimäki

Kouluttajina on lisäksi useita alan asiantuntijoita mm.
Outi Apell
, seurakuntapastori
Hanna Ekola, TM, laulaja, kirjailija
Seppo Jokinen, pastori, terapeutti
Anneli Hankkio, päihdetyöntekijä
Markku Ojanen, psykologian professori
Tor G. Spiik, terapeutti, kirjailija
Anna-Liisa Valtavaara, kirjailija TM

Hinta / viikonloppukurssi
Opetus 127 €
Täysihoitopaketti 69 € (sis.majoituksen 2-3 hh omin lakanoin ja ruokailut)
Ruokailupaketti ei-majoittuville 24 € (sisältää aloituskeiton,
lounaat ja päiväkahvit)

Koulutus on kokonaisuus joka maksetaan jaksoittain. Lue myös yleinen koulutusinfo, ml. peruutusehdot.

Lataa hakulomake tästä tai tilaa Perheniemen opiston toimistosta
p. 05 7574 100 tai opisto(AT)perheniemi.com

Viikonloppujen ohjelma:

26.-28.9.2014 Kohti ehyempää elämää
Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa
Agape-rakkaus ihmisen kohtaamisen lähtökohtana ja sisältönä   
Kriisiterapian perusteet     
Kohti mielekästä elämää

17.-19.10.2014 Sisäinen eheytyminen ja rakentuminen/sielunhoidon perusteet
Raamatun kokonaisvaltainen ihmiskuva     
Kristillisen sielunhoidon erityispiirteitä   
Auttamisen lähtökohdat ja terveet rajat
Sielunhoitajan omahoito ja jaksaminen

21.-23.11.2014 Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen I
Erityisaiheina masennus ja suru
Masennuksen monet kasvot ja hädän kohtaaminen
Suru elämän palveluksessa
Eri tavoin koettujen tunteiden sanoma ja tehtävä
Miten parhaiten autan kärsivää?
Masennuksesta voi toipua

2.-4.1.2015 Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen II
Erityisaiheina pelko ja ahdistus
Terve ja sairas pelko
Mikä tukee tervettä minuutta ja turvallisuuden tunnetta
Kun sisin on haavoittunut ja pelko varjostaa elämää
Ahdistuksesta vapauteen
Kahdeksan pelon voittamiseen ja selviytymiseen auttavaa tekijää

30.1.-1.2-2015 Riippuvuuksien siteistä elämän vapauteen
Mitä on addiktio?
Mitä erilaisia riippuvuuksia on ja miten riippuvuus kehittyy?
Vapautuminen riippuvuuden sitomasta käyttäytymisestä
Miten tukea vapautuvaa, ei riippuvuutta / Miten läheinen itse selviää?
Uuteen elämäntapaan keskittyminen / Mikä auttaa pysymään vapaana?

27.2.-1.3.2015 Rikkaaseen, terveeseen seksuaalisuuteen
Naiseus ja miehuus identiteettimme ytimessä
Ihana, kipeä seksuaalisuus/miehen ja naisen erilaisuus
Avioliitto ja perhe, elämän rikas voima ja haaste
Kohti ehyempää ja iloisempaa seksuaalisuutta
Seksuaalisten ongelmien rakentava kohtaaminen sielunhoidossa

20.-22.3.2015 Haavoittuneen itsetunnon tervehtyminen
Mitä on terve itsetunto? Mitä ei? Miksi se on tärkeää?
Itsetunnon monta tasoa ja ulottuvuutta
Miten itsetunto kehittyy ja haavoittuu?
Mikä tukee tervettä itsetuntoa?
Rakentava jämäkkyys elämän palveluksessa

17.-19.4.2015 Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen III
Erityisaiheina syyllisyys, häpeä, viha ja katkeruus, rippi
Syvien haavojen tunnistaminen, kohtaaminen ja tervehtyminen
Aitouden, yhteyden ja pysyvän tuen merkitys vapautumisessa
Armon parantava voima
Suuntaviittoja uuteen, ehyempään elämään

22.-24.5.2015 Elämäntarkoituksen kokemus ja kutsumuksen löytäminen Elämäntarkoituksen kokemus ja Jumalan suunnitelma
Kutsumus elämän voimavarana
Miten kutsumuksensa voi löytää
Ajetusta kutsutuksi / kipeän yliminän siteistä evankeliumin vapauttamaan omaantuntoon

14.-16.8.2015 Hengellinen ohjaus
Rakkauden palvelua kokonaisvaltaisen elämän hyväksi
Hengellisen ohjauksen lähtökohtia ja toimintatapoja
Yksilöllinen ja yhteinen matka - Jeesus kohtaa ihmisen
Aidolla tasolla koettu yhteys Jumalan ja ihmisten kanssa

11.-13.9.2015 Paikkani elämässä, paikkani seurakunnassa
Seurakunta, Kristuksen ruumis
Työntekijöiden, työmuotojen ja vapaaehtoisten muodostama kokonaisuus
Erilaisina yhdessä/Yhteistyön ja pelisääntöjen merkitys seurakunnassa (su)
Armolahjat ja luonnonlahjat – annettu palvelua varten
Henkilökohtaisten lahjojen löytäminen ja käyttö
Seurakunnan yhteinen tehtävä: Paikkani evankeliumin palveluksessa

2.-4.10.2015 Inhimillinen ja hengellinen kasvu
Juuret Jumalan rakkaudessa
Uskon olemus, kehitys ja kasvu
Terveet rajat  ja henkilökohtaisten voimavarojen löytäminen
Ryhmän tuen merkitys eheytymiselle
Tartu Elämään!
Yhteinen evankelistakoulutuksen kanssa

6.-8.11.2015 Auttajan persoona, varjo ja jumalakuva
Auttajan persoona työvälineenä
Auttajan varjo ja sen kohtaaminen
Itsetuntemus ja sen merkitys
Oma usko ja jumalakuva, jumalakuvan merkitys
Epäterve uskonnollisuus, vääristynyt jumalakuva

11.-13.12.2015 Monta näkökulmaa ihmiseen
Erilaisia auttamisen tapoja ja menetelmiä
Erilaisen avuntarpeen tunnistamisesta ja eteenpäin ohjaamisesta
Sielunhoidon ja auttamisen eettiset kysymykset
su koulutuksen päätösjuhla + messu